Анкета

Според вас вегетарианството решение ли е на проблема със затлъстяването?

Живата поддръжка на човешкия организъм

Ензимите представляват естествени или изкуствени молекули-катализатори на биохимичните процеси в клетките на живия организъм. Белтъчините и рибозомите (рибонуклеинови киселини) са ензими.

Функцията на ензимите в биохимичните процеси представлява ускорение на въпросните процеси, което може да достигне до 1 000 000 пъти.

Ензимите присъстват в състава на митохондриите - енергийните централи на клетката. Спомагат за по-бързото протичане но химичните реакции в организма, без това да ги променя структурно.

Във всеки един момент в човешкия организъм работят няколко милиона ензима, спомагащи му да извършва най-простите и най-важните физиологични процеси за неговото съществуване: дишане, зрение, слух и пр.

прочети повече ...

Какво е метаболизъм?

Метаболизмът представлява съвкупност от всички химически процеси в живия организъм, обмяната на веществата, нужна за нормалното протичане на функционалните процеси на организма.

Метаболизмът може да се разгледа в две групи реакции - анаболизъм и катаболизъм.

Анаболизмът представлява процес, при който се изграждат нови структури и съединения - комбинация на няколко по-прости в, например, едно сложно съединение.

прочети повече ...

Търси в статии