Анкета

Според вас вегетарианството решение ли е на проблема със затлъстяването?

Структура на белтъчините

Белтъците (белтъчините, протеините) заемат 19% от масата на животинските клетки, както и 4% от тази на растителните. Те са един от основните градивни елементи на клетките. Имат сложна структура и изпълняват различни структурни, защитни, регулаторни функции. Това са макромолекули, които предтавляват съвкупност (поликондензация) на отделните аминокиселини.

През 1789 г. за първи път се прави разграничение между белтъчините и останалите органични субстаниции от френския химик Антоян Фуркроа. От тогава насам дефинирането на белтъците изминава дълъг път - характеризиране на химичния им състав, опити за приложение на белтъчните екстракти, разглеждане на функциите на всеки отделен белтък.

Аминокиселините са основния компонент на белтъчините. В природата съществуват 20 вида аминокиселини, намират се в строго определена комбинация във всяка белтъчна молекула, където варират от 30 до над 3000 единици в протеин. Връзката между аминокиселините в една полимерна верига се нарича полипептидна връзка.Поради това и самите полимерни вериги се наричат полипептидни. Структурата на полипептидните вериги е сложна и характерна за всеки белтък и се дели на четири нива:

Примерна структура - последователността при свързване на отделни аминокиселинни остатъци. Тази структура не е постоянна, а временна.

Секундерна структура - периодични нагъвания в полипептидната верига. Всяка призведена форма представлява отделен вид вторична структура.

Терциерна структура - цялостно нагъване на полипептидната верига при всички възможни взаимодействия, определящо и формата на белтъчната молекула, също и взаимовръзките между вторичните структури.

Кватерна структура - пълно формиране на пространствената структура, но на свързани нековалентно белтъчни молекули, Всяка молекула, притежаваща завършена третична структура, представлява субединица. Поради факта, че повечето белтъци са изградени от едан полипептидна верига, не всички белтъци притежават кватерна структура. За кватерна структура са нужни поне две полипептидни вериги. Хемоглобинът например е с кватерна структура.

 

назад ...

Протеините в диетата

Основен принцип в диетите за отслабване са те да имат по-ниско калорийно съдържание.

Поредно проучване показа, че е възможно да бъде постигнат оптимален ефект ако се включи умерено количество протеини в хранителния режим.

Специалисти твърдят, че в рамките на една година, резултатите по отношение теглото са по-добри ако се включи белтък в менюто, отколкото ако се спазва диета с високо въглехидратно съдържание, но ниско на мазнини.

Нещо повече - установено е благоприятно влияние и що се отнася до серумните липиди - повишаване на "добрия холестерол" и понижаване на триглицеридите.

прочети повече ...

Белтъчините и минералните соли в храната на детето

БЕЛТЪЧИНИ

Мускулите, сърцето, мозъкът, бъбреците до голяма степен са изградени от белтъчини (освен водата). Костите са изградени от белтъчини, просмукани с минерални соли, които им придават необходимата твърдост.

Детето се нуждае от богата на белтъчини храна, която да обезпечи непрекъснат растеж и поддържането на жизнените му функции.

Повечето естествени храни съдържат белтъчини, някои повече, други по-малко. Особено богати на белтъчини са месото, птиците, рибата, яйцата и млякото. Те са единствените, които доставят "пълноценни белтъчини" - те съдържат пълната гама белтъчни елементи, необходими за човешкия организъм.

прочети повече ...

Търси в статии